Personuppgiftspolicy för Bodycheck

Som legitimerade naprapater och därmed vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att föra journal över de tjänster vi utför. På Bodycheck använder vi oss av databaserat journalsystem och det är endast vi som arbetar på kliniken som har tillgång till dessa. De delas inte med någon annan vårdgivare utan ditt medgivande. Den lagliga grunden till insamlande av personuppgifter är patientdatalagen (PDL).

De uppgifterna vi för in i din journal ska vara relevanta för din besöksorsak samt för ditt allmänna hälsotillstånd. Det är dina uppgifter och du har rätt att ta del av dessa, få de flyttade eller justerade om du så väljer. Enligt lag skall journaler arkiveras 10 år efter sista journalanteckningen, därefter raderas de. Nedan hittar du hela vår integritetspolicy.

Har du ytterligare frågor kring dina uppgifter så tveka inte att höra av dig till oss.