Stötvågsbehandling

Om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling används som behandlingsmetod inom det muskuloskeletala systemet för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i muskler, senor och senfästen.

Stötvågsbehandling är en behandlingsform där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad. Genom tryckluft skapas tryckvågor eller vibrationer som fortplantas ner i vävnaden som då ”triggar” inflammationsfasen. Detta leder till en rad olika föreslagna effekter som förändring av cellaktivitet, förändring av transporten genom cellmembranet, reducering av kalkinfällning i senvävnad, minskad smärta genom överstimulering av nociceptorer och smärthämning genom gate-control-mekanismen.

Behandlingsfrekvensen är oftast 3-6 behandlingar med 5-10 dagar mellan varje behandling. Ibland kan ett kortare uppehåll efter 3-4 behandlingar förekomma för att därefter fortsätta med behandlingarna. Förbättring kan upplevas omedelbart men oftast efter 3-4 behandlingar. Stötvågsbehandlingen kan göra ont men upplevs så gott som alltid som uthärdlig. Så fort behandlingen är klar upphör smärtan.

Biverkningar är ovanliga, men för vissa  kan ett mindre blåmärke i behandlingsområdet uppstå. Likaså kan man få något ökade besvär ett par dagar efter behandlingen i form av ökad smärta, rodnad och svullnad men detta är sällsynt.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling

Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet eller belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon annan behandling parallellt, som exempelvis behandling med kortisoninjektion eller blodförtunnande medicinering av starkare dos. Personer med uttalade hjärtbesvär, ökad blödningsbenägenhet samt gravida skall inte behandlas med stötvåg. För optimal effekt bör inte inflammationshämmande medicin ha intagits de senaste dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.

Behandlingen kompletteras med rekommendationer och hemövningar som behöver göras för att få ett behandlingsresultat som håller på lång sikt.

Behandlingsformen passar särskilt vissa besvär till exempel:

  • Hälsporre

  • Hopparknä

  • Löparknä

  • Främre knäsmärta

  • Hälsenebesvär

  • Piriformis syndrom

  • Calcifierad skuldertendinit

  • Frozen Shoulder

  • Tennisarmbåge / Golfarmbåge

Välkommen till BodyCheck,
naprapat i Göteborg.

Vi finns i samma lokal som Ortopedmedicinska Institutet på Erik Dahlbergsgatan 14
i centrala Göteborg.

En naprapatklinik med mångårig erfarenhet.

Vi har en inriktning mot idrottsskador och dess rehabilitering men självklart är alla välkomna hit, elitidrottare som motionär, gammal som ung, hantverkare som kontorsarbetare. Här får du hjälp med till exempel löparknä, tennisarmbåge, ryggskott, nackspärr och spänningshuvudvärk.

Exempel på våra kunder/samarbetspartners