Stötvågsbehandling, eller shock wave therapy som det också kallas, är en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Beroende på vilka besvär du har och var på kroppen de sitter justeras bland annat kraften i slaget och hur många som ska ske per sekund. En behandling kan bestå av mellan 4000-10000 slag och tar normalt 5-10 minuter. Vanligtvis sker behandlingen en gång per vecka i en serie av 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum för att uppnå bestående resultat.

Stötvågsbehandlingen är ett komplement till våra övriga behandlingsmetoder, detta då stötvågsbehandlingen är symptomlindrande och våra övriga behandlingsmetoder fokuserar på att korrigera orsaken till smärta och besvär.

Smärttillstånd där stötvågsbehandling har god effekt: